Spletna stran uporablja piškotke. S potrditvijo in nadaljno uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.Sprejmi in zapri
  Abc kuharstva, streŽbe in hotelirstva

  Abc kuharstva, strežbe in hotelirstva

  Cena: 7,99 €
  Popust: 10,00%
  Spletna cena: 7,19 €

  Kuharstvo – strežba – restavracija – hotel – vsi ti pojmi so povezani z gostom, ki mu lahko ustrežemo na različne načine. Gostinstvo je zelo raznolika dejavnost, ki jo sestavljajo različna podjetja od gostiln, restavracij do hotelov. V hotelirstvu srečamo vrsto gostinskih storitev in storitve prenočevanja. Restavracijo pa označuje ponudba jedi in pijač. Oba načina ponudbe sta lahko ločena ali pa v sklopu istega obrata.

  V priročniku ABC KUHARSTVA, STREŽBE IN HOTELIRSTVA smo združili snov iz treh nemških izvirnikov, kjer so obdelane splošne vsebine in posebna poglavja, ki se nanašajo na restavracijo oz. hotel, pri čemer smo upoštevali tudi slovenske zakone in pravilnike za obravnavano področje. Že prebiranje vsebinskega kazala kaže na to, da smo zajeli zelo obširno dejavnost in poglavja skušali povezati v homogeno celoto. Pričujoči priročnik je nadaljevanje mnogim že znane knjige ABC KUHARSTVA IN PREHRANE, v kateri so predstavljeni gostinski poklici, osnove naravoslovja, higiena, varstvo okolja, varno delo, načrtovanje dela, prehrana, delo v kuhinji, osnovne kuhinjske tehnike, postopki priprave jedi ter živila.

  V prvi knjigi smo spoznali živila kot surovine, njihovo prehransko vrednost, načine priprave in pripomočke, v tej pa kot nadgradnjo predstavljamo ŽIVILA IN JEDI, v podpoglavjih: od surovine do gotovih jedi, začinjanje jedi, juhe, omake in maslene mešanice, zelenjava in jedi, sadje, žita, mleko in mlečni izdelki, jajca, ribe, meso klavnih živali in divjačina, začetne jedi in sladice. Da gostu vse to lahko ponudimo in predstavimo, oblikujemo JEDILNE LISTE in JEDILNIKE – menije. Tudi to področje je predstavljeno v posebnem poglavju.

  Naslednje je poglavje o PIJAČAH. Začnemo z vodo, sledijo sadne brezalkoholne pijače in napitki, mleko in mlečni napitki, kava ter čaj. Vključene so tudi alkoholne pijače z uvodnim poglavjem o alkoholnem vrenju, posebej pa so obdelani pivo, vino, peneče vino, pijače, ki vsebujejo vino, žgane pijače ter mešane pijače. Poglavje o vinu je dopolnjeno z orisom slovenskega vinogradništva in vinarstva. Pri negi in prodaji pijač je pozornost namenjena tudi ocenjevanju, pokušanju, strežbi in posebnim znanjem o vinu.

  V gostinstvu potrebujemo surovine – živila, polizdelke in izdelke tudi na zalogi, zato je posebno poglavje namenjeno SKLADIŠČU IN SKLADIŠČENJU, vključno z obdelavo podatkov.

  Obsežen del knjige je namenjen STREŽBI z več vidikov, saj prav ob strežbi pridemo v najtesnejši stik z gosti, našimi kupci. Naš trud je usmerjen v kakovostno storitev za gosta z namenom, da gost to prepozna, začuti in ceni.

  Ker se v strežbi srečujemo z različnimi materiali in storitvami, so ti opisani za različne uporabne predmete in njihovo nego. Predstavljeni so oprema in pribor, pripravljalna dela, priprava miz in pomožnih miz, načini strežbe in posamezna območja, kjer priprave potekajo: natakarska pripravljalnica, restavracija, kavna oz. čajna kuhinja.

  Za neoviran potek strežbe moramo upoštevati določena pravila, da zagotovimo potrebni čas za delo, za svetovanje gostom, ponudbo in postrežbo. Spoznamo pogrinjke za različne menije in posamezne priložnosti, razvrščanje jedilnega pribora in kozarcev. Posebej spoznamo postrežbo na pladnjih, ki, za razliko od postrežbe na krožnikih, zahteva od strežnega osebja več znanja in spretnosti, gostom pa nudi večji kulinarični užitek. S pladnja oz. plošče strežemo jedi za gostovo mizo.

  Pri strežbi pijač razlikujemo strežbo v točilnici, serviranje odprtih pijač in pijač v steklenicah, opisan pa je tudi postopek serviranja penečega vina.

  K strežbi sodi tudi obračun storitev, kar prikazujemo v posebnem poglavju.

  Vsako gostinsko podjetje deluje po določenem sistemu, katerega rezultat je organizacija. V poglavju ORGANIZACIJA GOSTINSKIH OBRATOV so predstavljene osnove organizacije z njenimi cilji in principi gospodarnosti. Za lažje prepoznavanje posameznih oblik so vključeni organigrami različnih sistemov organizacije. Podrobno je predstavljena organizacija restavracije. Tako v restavraciji kot pri organizaciji banketa razdelimo delo v strežbi na posamezne sektorje -- revirje in rajone. Posebnosti takega dela so opisane v poglavju VODENJE SEKTORJA, s poudarkom na posebnih pogrinjkih in posebnem priboru ter serviranju. Opisani so načini strežbe, predvsem za gostovo mizo – razkosavanje mesa, rib in rakov, flambiranje ter končna priprava jedi.

  Za posebne priložnosti in ob različni kongresni ponudbi prirejajo restavracije v hotelih tudi slovesnejše obede in sprejeme. Te vrste ponudba poteka na banketnem območju. Kaj vse potrebujemo in kaj vse moramo postoriti za pripravo in izvedbo BANKETA, izvemo v posebnem poglavju.

  V hotelu pa se ne srečujemo le z neposredno strežbo, ampak obstaja še vrsta opravil, ki so manj ali bolj skrita očem gostov, vendar zanje še kako pomembna. Za čistočo prostorov in perila, za organizacijo, izvedbo in kontrolo čiščenja poskrbijo v GOSPODINJSKEM ODDELKU. Glavna gospodinja sodobno vodenega hotela ni »prva čistilka«, temveč menedžerka, ki skrbi za kakovost storitev enega najpomembnejših oddelkov v hotelu.

  Pri pridobivanju gostov in prizadevanjih, da jih obdržimo in da se radi vračajo k nam, so pomembna tudi naslednja poglavja v priročniku: SVETOVANJE IN PRODAJA V RESTAVRACIJI, PRODAJA HOTELSKIH STORITEV ter TRŽENJE na obeh področjih. Goste motiviramo s kakovostno postrežbo, s pravilnim odnosom in svetovanjem ter nenazadnje z ustreznim reševanjem morebitnih pritožb. Vodilo hotelske prodaje je prizadevanje za ohranitev in izboljšanje prometa.

  Gostinstvo se s svojimi hotelskimi in restavracijskimi podjetji v nekaterih pogledih razlikuje od drugih gospodarskih področij. V gastronomiji se srečujemo z neprestanimi spremembami v povpraševanju. Srečujemo se z različnimi ciljnimi skupinami, ki jim moramo ob običajnih storitvah ponuditi še spremljajoče in hkrati poskrbeti za prijaznost, vljudnost in gostoljubnost, za čistočo, higieno in varnost, prijetno vzdušje in še kaj. Tako se znajdemo na področju trženja, kjer se srečata prodajalec in kupec – ponudba in povpraševanje. Držimo se načela, da ponudbo ocenjujemo z gostovega zornega kota, in tako po zakonitostih trženja svoje podjetje tudi vodimo. Ne glede na različne opredelitve in definicije trženja je izhodišče vedno enako – gre za izpolnitev želja in potreb kupca/gosta.

  Zadnje poglavje je namenjeno RECEPCIJSKEMU ODDELKU. Tu gost vzpostavi prvi neposredni stik s hotelom, pa tudi v času bivanja se vrača vanj po različne informacije. Prav tako pomeni recepcija zadnji stik z gostom ob njegovem odhodu. Predstavljena je organizacija tega oddelka, njegove naloge in delovanje ter povezava z drugimi oddelki.

  Priročnik je opremljen z barvnimi fotografijami, risbami, preglednicami in primeri, kar pomnjenje še olajša. Dobrodošli bosta tudi obsežni kazali – vsebinsko in stvarno.

  Skratka: ABC KUHARSTVA, STREŽBE IN HOTELIRSTVA lahko priporočimo kot odličen pripomoček pri izobraževanju, pri praktičnem delu in prilagajanju vedno novim zahtevam. Skozi vso vsebino nas spremlja gost, ki mora biti v središču naše pozornosti. Priročnik je lahko tudi izziv za nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje; z osnovami smo skušali ponuditi izhodišča za delo v pestri gostinski dejavnosti. Uporabnikom priročnika želimo veliko uspeha pri izobraževanju in delu.

  Metz/Grüner/Kessler

  Obseg: 432 barvnih strani,
  Format: 17 x 24 cm
  ISBN 86-365-0434-1 

  Unsafe JavaScript attempt to access frame with URL about:blank from frame with URL file:///srv/www/ekdis.si/page_content.js. Domains, protocols and ports must match. Array