Novice za učitelje

zbirka_projektov_za_tehniko_in_tehnologijoZa vsak projekt so na voljo tudi gradiva.

Namen priročnika Zbirka projektov za tehniko in tehnologijo v osnovni šoli, ki smo ga zasnovali v Tehniški založbi Slovenije, je predvsem ta, da na enem mestu zberemo in predstavimo zbirko izdelkov iz različnih gradiv z natančnim opisom izdelave, ki jih učenci lahko izdelajo pri urah tehnike, in to na način, ki učitelju hkrati omogoča tudi neposredno pripravo na pouk. Postopki izdelave so natančno opisani po korakih in nazorno ilustrirani. Vsak projekt je opremljen z načrtom posameznih delov, sestavno risbo, kosovnico gradiv in tehnološkim listom, spremljajo pa ga še pripravljena gradiva za njegovo izvedbo. Poleg kompleta gradiv za individualno delo je mogoče naročiti tudi razširjen paket gradiv za večje skupine učencev.

Vsi predstavljeni projekti so nastali na temelju bogatih izkušenj obeh avtorjev priročnika -- učiteljev tehnike z dolgoletno pedagoško prakso in uspehi tudi pri delu z učenci v izvenšolskih interesnih dejavnostih. Avtorja posredujeta svoje izkušnje in ideje skozi 20 skrbno izbranih projektov. Izdelki, med katerimi najdemo tako preproste, kot tudi take, ki se bodo morda komu zdeli nekoliko zahtevnejši, so zasnovani tako, da učenci med njihovo izdelavo skozi lastne izkušnje spoznajo čim več obdelovalnih postopkov, značilnih za posamezna gradiva in dosežejo cilje, zapisane v učnem načrtu. Na ta način bo učiteljem prihranjena marsikatera ura teoretičnega podajanja snovi. Vsi izdelki so bili večkrat preizkušeni in med učenci zelo dobro sprejeti.

Prepričani smo, da boste vsi, ki želite v svoje delo vnesti nekaj svežega in novega, v tem priročniku našli kaj zase. Tudi če se pri delu z učenci ne boste strogo držali opisanih postopkov izdelave, je nabor tem dovolj bogat, da vam bo služil kot navdih in vir novih idej.
Avtorja: Ivan Dovič in Dušan Markič

20 tematskih projektov v trdi kartonasti mapi 29 x 32 x 4 cm
ISBN: 978-961-251-511-8

Priročnik je na voljo za nakup v spletni knjigarni TUKAJ.


Seznam projektov

Kocka

Kocka
Papir je gradivo, s katerim se srečujemo vsak dan in ga uporabljamo v najrazličnejše namene. Tudi svoje prve izdelke smo verjetno izdelali iz papirnih gradiv. Obdelovalni postopki so enostavni, vseeno pa zahtevajo nekaj znanja in izkušenj. Te si lahko učenci pridobijo z izdelavo kocke iz tanjšega kartona. Kocko sestavimo brez lepljenja, tako jo lahko razstavimo in znova sestavimo. Učenci spoznajo posebna orodja za obdelavo papirja in obdelovalne postopke pri prenosu načrta na gradivo in sami izdelavi pa se navajajo tudi na natančnost pri delu. Vzpostavimo lahko tudi medpredmetno povezavo z matematiko, pri kateri učenci obravnavajo plašč, prostornino in površino kocke. Kocko izdelamo v dveh šolskih urah. V prvi uri prenesemo načrt na material, v drugi pa kocko izrežemo, sestavimo in ovrednotimo. 

Gradivo za kocko lahko kupite tukaj.


Poštni avtomobil

Postni-avto
Poštni avtomobil je izdelek, ki bo na naše mize pripeljal lepe in sončne pozdrave, ko bomo to najbolj potrebovali. Izdelamo ga lahko kot projektno delo in z njim obdelamo številne učne cilje ali pa kot enega izmed izdelkov iz papirnih gradiv, za kar bodo zadostovale že štiri šolske ure: dve v računalniški učilnici za izris ter dve za izrez, lepljenje in vrednotenje. Če se boste izdelave izdelka lotili projektno, boste z učenci lahko opravili faze načrtovanja, z njimi ugotavljali zgradbo izdelkov iz papirnih gradiv, se učili tehničnega risanja, skiciranja, osnov dela z računalnikom in dela s programom CiciCAD ter postopkov obdelave papirnega gradiva. Več o tem si lahko preberete v učni pripravi.
Avtomobil po konstrukciji močno spominja na kartonsko škatlo, dolgo 7 cm ter visoko in široko 5 cm, le da ima še kolesa. Mere avtomobila so takšne, da njegovo mrežo lahko narišemo na karton formata A4.

Gradivo za poštni avtomobil lahko kupite tukaj.

 
Beležka
Belezke
Beležka je primeren izdelek za zaključek poglavja o papirnih gradivih v šestem razredu. Učenci jo radi izdelujejo, sami lahko izberejo tudi barvo papirja in gradivo za izdelavo platnic. Ob dobri pripravi dela lahko beležko izdelamo v štirih šolskih urah (dvakrat po dve uri). 

Gradivo za beležko lahko kupite tukaj.


Model solkanskega mostu
Solkanski-most
Z modelom solkanskega mostu lahko na zanimiv način izpeljemo poglavje iz učnega načrta, ki govori o načrtovanju in izdelavi nosilne konstrukcije iz papirnih gradiv. Izdelek ni zahteven, nekateri učenci imajo manjše težave le pri risanju lokov. Risanja načrta se lahko lotimo tudi v programu CiciCAD in načrte natisnemo na karton. Za prenos mer na gradivo, izrez in sestavljanje so potrebne dve do tri šolske ure. 

Gradivo za solkanski most lahko kupite tukaj.


Hišica iz kartona
Hisica-iz-kartona
Pridobljeno osnovno znanje obdelave papirnih gradiv lahko uporabimo in nadgradimo pri izdelavi zahtevnejših izdelkov. Hišica iz kartona je izdelek, ki učencem odkriva osnovne konstrukcijske rešitve, pri izdelavi notranjosti, zunanjosti in ureditvi okolice pa dopušča veliko svobode in ustvarjalnosti. Z učenci lahko postavimo manjše naselje, v katerem tudi dve hiši ne bosta enaki. V nekaterih naših krajih še vedno živi običaj, ko na gregorjevo ljudje simbolično spuščajo »luč po vodi« ter s tem pozdravljajo prihod pomladi in daljši dan. V našo hišico prilepimo manjšo svečo in naš »gregorček« je pripravljen. 

Gradivo za hišico iz kartona lahko kupite tukaj.


Stojalo za pisala
Stojalo-za-pisala
Na pisalnih mizah imamo po navadi številna pisala in drobne predmete. Problem, kam jih pospraviti, je lahko hitro rešljiv, saj nam trgovci ponujajo številne rešitve shranjevanja pisal in drobnarij. Učenci višjih razredov osnovne šole pa si lahko pri predmetu tehnika in tehnologija z našo pomočjo izdelajo lična stojala za pisala, ki jim bodo zagotovo ljubša od vsakega kupljenega. Predstavljamo naslednje rešitve, ki se delno razlikujejo po obliki, v osnovi pa so si podobne. 

Gradivo za stojalo za pisala lahko kupite tukaj.


Plošča za obvestila
Plosca-za-obvestila

Le kdo si zapomni, kaj vse je treba prinesti iz trgovine? Tudi različna domača obvestila – kje smo, kdaj pridemo, kaj naj kuhamo in podobno – je velikokrat treba napisati, pa nimamo pri roki primernega papirja in pisala. Predstavljamo vam rešitev v obliki plošče za obvestila, ki jo lahko s svojimi učenci izdelate pri predmetu tehnika in tehnologija ali obdelava gradiv. Pisanje različnih obvestil in tudi daljših nakupovalnih seznamov tako ne bo več problem. 

Gradiva za ploščo za obvestilo lahko kupite tukaj


Skrinjica z intarzijo
Skrinjica-z-intarzijo

Verjetno imajo učenci veliko drobnih predmetov, ki jih želijo shraniti na enem mestu ali jih skriti pred radovedneži. V ta namen si pri predmetu tehnika in tehnologija lahko izdelajo skrinjico po priloženem načrtu. Pokrov in dve stranici skrinjice okrasijo z intarzijo. Intarzija je iz manjših, po barvi in teksturi različnih kosov furnirja sestavljena celota. Včasih so z intarzijami okraševali pohištvo in oblagali stene prostorov. Danes se na ta način krasi samo pohištvo po naročilu. Preproste okraske lahko izdela vsak mizar, zahtevnejše intarzije pa izdelujejo mojstri z bogatimi izkušnjami posebnega rokodelstva. Take mojstre danes že težko najdemo. Osnovno gradivo za izdelavo intarzij je furnir. Izdelujejo ga z lupljenjem, rezanjem ali žaganjem predhodno pripravljenih drevesnih debel in korenin. Od načina izdelave je odvisna kakovost in debelina furnirja. Za izdelavo intarzij je najprimernejši okoli 0,6 mm debel furnir, pomembna pa je tudi njegova vlažnost, ki naj bo 9-odstotna. Če je furnir presuh, pri delu poka. Poznamo številne furnirje domačih in tujih, predvsem tropskih vrst lesa. Za izdelovalce intarzij sta najzanimivejši tekstura in barva furnirja, ki sta pri vsaki vrsti lesa drugačni.

Za izdelavo skrinjice z intarzijo si z učenci vzemimo dovolj časa. Bolj kot hitrost je pomembna kakovost izdelave. 

Gradiva za skrinjico lahko kupite tukaj.


Bumerang
Bumerang

Bumerang je enostaven in časovno manj zamuden izdelek, ki ga učenci izdelujejo z velikim veseljem. Ob njegovi izdelavi spoznajo delo z električno rezljačo in kolutnim brusilnikom, ročno obdelavo lesa s pilo in brusilnim papirjem ter površinsko zaščito lesa. Pred izdelavo profila bumeranga se lahko z učenci pogovorimo o aerodinamiki in o tem, kakšno obliko mora imeti letalsko krilo, da letalo lahko leti. Zelo zabavno bo, če bomo našli čas za skupno preizkušanje bumerangov. 

Gradiva za bumerang lahko kupite tukaj.


Gasilski avto
Gasilski-avto
Čeprav so tovrstne igrače šestošolci že prerasli, se bodo izdelave gasilskega avtomobila zelo razveselili in bodo ob končanem izdelku nase upravičeno ponosni. Kdo pa si dandanes sploh še lahko sam izdela svojo leseno igračo? 

Gradiva za gasilski avto lahko kupite tukaj.


Parnik s pogonom na elastiko
Parnik

V učbeniku in delovnem zvezku za 6. razred Tehniške založbe Slovenije je na več mestih omenjen čoln s pogonom na elastiko. Z učenci smo se odločili, da naredimo svojo različico, in nastal je nekoliko bolj zapleten model parnika s pogonom na elastiko. Bolj zapleten zato, ker je zasnovan tako, da ob njegovi izdelavi učenci spoznajo čim več postopkov obdelave lesa. 

Gradiva za parnik s pogonom na elastiko lahko kupite tukaj.

Stojalo za pisala I in II
Stojalo-I-in-II

Umetne snovi, med katere spada tudi akrilno (pleksi) steklo, so zaradi nizke cene, lahke obdelave in dobrih lastnosti nadomestile mnoga naravna gradiva, kot so: les, kamen, kovine in naravna tekstilna vlakna. Akrilno steklo je organsko steklo (umetna plastična masa), ki ga kemijska industrija proizvaja v velikih količinah iz acetona, cianovodika, žveplene kisline in alkohola. Ima majhno specifično maso, prepušča ultravijolične in rentgenske žarke, zadržuje toplotno žarčenje, za nas pa je najbolj pomembno, da se enostavno preoblikuje in obdeluje. Kot umetna masa nastopa v različnih oblikah: kot raztopina, prah, bloki, plošče itd. Akrilno steklo lahko vlivamo, stiskamo, varimo, krivimo, stružimo, žagamo, vrtamo, pilimo, brusimo in drugače mehansko obdelujemo. Čeprav ga proizvajajo iz ene najbolj strupenih spojin – cianovodika, je povsem nestrupeno. Akrilno steklo je obstojno do temperature 100 °C in odporno proti vodi, lugom, razredčenim kislinam, bencinu in mineralnim oljem. V alkoholih, estrih, ketonih, benzenu in kloriranih ogljikovodikih nabrekne. Vname se pri visoki temperaturi. Enostavno preoblikovanje in mehansko obdelavo akrilnega stekla lahko dobro izkoristimo pri izdelavi različnih praktično uporabnih predmetov. Za pridobivanje prvih izkušenj pri preoblikovanju in obdelavi akrilnega stekla predstavljamo dve različici enostavnih stojal za pisala. 

Gradiva za stojalo za pisala 1 in 2 lahko kupite tukaj.


Stojalo za pisala III
Stojalo-III

Ko učenci pridobijo prve izkušnje pri preoblikovanju in obdelavi akrilnega (pleksi) stekla, jim dajmo možnost, da izrazijo svojo ustvarjalnost. Načrtujejo in izdelajo naj stojalo za pisala po lastnih zamislih. Pri načrtovanju morajo poleg uporabnosti izdelka razmišljati tudi o obliki, ki je za končni videz vsakega izdelka zelo pomembna. Učitelji jim pomagamo z nasveti pri oblikovanju in svetujemo glede možnosti obdelave. Učenci brez svojih zamisli lahko izdelajo stojalo za pisala, ki ga predstavljam v nadaljevanju. 

Gradiva za stojalo 3 lahko kupite tukaj.


Stojalo za zgoščenke
Stojalo

Učenci pri predmetih tehnika in tehnologija in obdelava gradiv najraje izdelujejo praktično uporabne izdelke, ki jih po končanem delu odnesejo domov. Njihova prizadevnost, samoiniciativnost in ustvarjalnost so pri tem delu bistveno večje kot sicer. Umetne snovi so zaradi svoje vsestranske uporabnosti in enostavne obdelave gradivo, ki nam omogoča izdelavo mnogih uporabnih predmetov. Stojalo za zgoščenke, ki ga predstavljamo v nadaljevanju, je eden izmed njih. 

Gradiva za stojalo za zgoščenke lahko kupite tukaj.


Ventilator
Ventilator

Tako kot pri vseh izdelkih, ki jih načrtujem za izdelavo pri pouku, sem tudi pri tem želel, da bi z njim povzel kar se da veliko vsebin iz učnega načrta. Ventilator tako združuje vsebini dveh najbolj obsežnih poglavij v učnem načrtu za sedmi razred, to sta umetne snovi in elektrika. Ob njegov izdelavi bodo učenci skozi lastne izkušnje spoznavali lastnosti umetnih snovi ter značilne postopke obdelave umetnih snovi. Na ventilator bodo namestili še elektromotor in ga s stikalom in baterijo zvezali v električni krog. Izdelek ni prezahteven in ga z učenci v različnih oblikah izdelujemo že vrsto let. 

Gradiva za ventilator lahko kupite tukaj.

Električni avtomobil
Elektricni-avtomobil

V učbeniku za sedmi razred je veliko govora o izdelavi električnega avtomobila, žal pa ni načrta za njegovo izdelavo. Pred vami je zdaj opisana izdelava podobnega, zelo poenostavljenega avtomobila, ki ga je z učenci mogoče izdelati v približno 12 urah. Ob njegovi izdelavi se bodo učenci prek lastnih izkušenj naučili nekaj značilnih postopkov obdelave umetnih snovi, kot je recimo preoblikovanje s segrevanjem (upogibanje, vlečenje). Poleg tega bodo v električni avtomobil vgradili polžasto gonilo in zvezali električni krog z motorjem, baterijo in stikalom. Ker je nekaj delov iz odpadne embalaže, lahko ob izdelavi električnega avtomobila spregovorimo tudi o pomenu recikliranja in vplivu umetnih mas na okolje. Električni avtomobil je izdelek, s katerim bomo v kratkem času povzeli bistvo snovi sedmega razreda. 

Gradiva za električni avtomobil lahko kupite tukaj.

Kovinski svečnik
Kovinski-svecnik

Kovine so pomembno gradivo, iz katerega so izdelani številni uporabni izdelki. Enostavnejše izdelke lahko izdelamo tudi pri predmetu tehnika in tehnologija. Učenci ob praktičnem delu spoznavajo obdelavo kovin in obdelovalne postopke: merjenje in zarisovanje, ravnanje, krivljenje, rezanje, piljenje, vrtanje, žaganje, brušenje, kovičenje, spajkanje itd. Predpogoj za kakovosten izdelek je poleg natančne izdelave tudi dobra oblika – dizajn. Prav je, da tudi na to opozarjamo in navajamo naše učence. Izdelava predstavljenega svečnika je enostavna, čeprav zahteva večino prej omenjenih obdelovalnih postopkov. Glede na to je izdelek primeren za pridobivanje prvih izkušenj pri obdelavi kovin. 

Gradiva za kovinski svečnik lahko kupite tukaj.


Držalo za lepilni trak
Drzalo-za-lepilni-trak

Če ste se naveličali klasičnih držal za lepilni trak (selotejp), ki so večinoma pusta in neizvirna, potem bo zmaj, ki ga lahko potegnete za lepljivi jezik, kot nalašč za vas in vaše učence. Za njegovo izdelavo lahko uporabite pričujočo predlogo, lahko pa ga oblikujete po svoje. Izdelek je zaradi svoje razgibanosti za izdelavo precej zahteven in zanj bodo učenci potrebovali približno 10 ur. 

Gradivo za držalo za lepilni trak lahko kupite tukaj.


Namizna ura
Namizna-ura

Kovine, iz katerih so izdelani številni uporabni predmeti, sodijo med najpomembnejša gradiva sedanjosti. Njihova uporabnost je skoraj brezmejna, saj jih lahko kombiniramo tudi z drugimi gradivi (steklo, beton, umetne snovi, les itd.). Nekatere kovine so pomembne tudi za naše telo, v katerega jih vnašamo z rastlinsko hrano. Za obdelavo kovin potrebujemo posebna orodja in stroje, ki jih v osnovnih šolah običajno nimamo. Kljub temu s svojimi učenci lahko z malo iznajdljivosti in improvizacije izdelamo tudi zahtevnejše izdelke. Izdelava namizne ure z lončkom za odlaganje pisal zahteva učenčevo samoiniciativnost in nekaj predznanja ter učiteljeve pomoči. 

Gradiva za namizno uro lahko kupite tukaj.


Čolniček na reakcijski pogon
colncek

Čolniček na reakcijski pogon je izdelek, ob izdelavi katerega bodo učenci spoznali več postopkov, značilnih za obdelavo kovin. Čolniček poganja toplotni motor, o katerem se učenci učijo v osmem razredu, medpredmetno pa lahko izdelek povežemo tudi s fiziko v osmem razredu, kjer se učenci učijo o tretjem Newtonovem zakonu. Žal vsa ta dejstva na učence ne naredijo prav velikega vtisa, vsekakor pa bo vtis pustilo tekmovanje čolničkov. Iz njih se bosta namreč vila ogenj in dim, spremljalo pa jih bo glasno pokanje. 

Gradiva za čolniček lahko najdete tukaj.

Košarica

Vaša košarica je prazna.

e-novice

Prijavite se na naše e-novice: