Energetika - knjiga

za vsakogar in za vse ostale

Prof. dr. Rafael Mihalič, univ. dipl. inž. el., dolgoletni predstojnik Katedre za elektroenergetske sisteme in naprave ter vodja Laboratorija za preskrbo z električno energijo na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko, je napisal knjigo, ki na podlagi zdravorazumske logike, s pomočjo osnovnošolske fizike in matematike ter z lahko preverljivimi dejstvi in diagrami na mestoma humoren način:


• razlaga, kaj in od kod je energija in kako jo rabiti,
• opisuje stanje na področju rabe energije,
• pojasnjuje pomen energetskega dobička oz. ERoEI za razvoj civilizacije,
• predoči princip delovanja elektroenergetskega sistema,
• pokaže, zakaj so razpredanja o globalni oskrbi z energijo v smislu »energetske žetve«,
biogoriv, izkoriščanja termalne vode itn. zgolj romantične iluzije in nič drugega,
• utemeljuje, zakaj shranjevanje elektrike na sistemski ravni praktično ni mogoče,
• podaja in nazorno predstavi podatke o porabi in zalogah energentov,
• navaja nekatere značilne nesmisle oz. manipulacije politikov, romantikov
in poslovnežev,
• ter predlaga konkretne rešitve za energetsko prihodnost Slovenije.

Leto izida2020
Širina0.00
Višina0.00

Sorodne knjige