Zaposleni

Vodstvo

Ada de Costa Petan
direktorica

(01) 479 02 12

Nadzorni svet

Nikola Damjanić
predsednik nadzornega sveta
Vito Petan
član nadzornega sveta