Motorno vozilo 2022

31. prenovljena izdaja

Nazaj

Motorno vozilo
Redna cena
84,99 €
Popust
10,00 %
Znižana cena
76,49 €

Pred vami je nova, enaintrideseta izpopolnjena izdaja priročnika Motorno vozilo. Strokovnjaki, ki so pripravili slovensko izdajo, so se potrudili in upoštevali tudi pripombe bralcev prejšnjih izdaj knjige. Tehnika in z njo tudi avtomobilizem se tako hitro razvijata, da ustrezno strokovno izrazje komaj sledi tehničnemu razvoju tudi v tehnično razvitem okolju. Nekateri izrazi s področja avtomobilizma, ki se v splošnem uporabljajo, so zastareli in manj primerni. Zato so v tej knjigi ponujeni ustrezni sodobni ali popravljeni izrazi, ki jih je potrdila stroka, nekaj so jih ponudili uporabniki, vsi pa prispevajo k razvoju slovenskega strokovnega jezika. Ker pa so nam nekateri splošno uporabljeni izrazi za določena področja tehnike bližji, so v nekaterih poglavjih te knjige uporabljeni in napisani na prvem mestu, obenem pa so zaradi boljše sledljivosti in večjega razumevanja na več mestih v oklepaju pripisani tudi drugi, do zdaj pogosto uporabljeni oziroma nadomestni izrazi. Želimo si, da bi se ponujeni izrazi uveljavili in postali splošno uporabljani.

Motorno vozilo
Motorno vozilo

Vsa poglavja so nadgrajena in posodobljena, še posebej pa želimo poudariti razširitev poglavij o opremi sodobnih motorjev z notranjim zgorevanjem in alternativnih pogonih. Poudarek je na elektronski opremi in regulaciji dovoda goriva ter ustreznih napravah, ki omogočajo hkratno izboljšanje energijske sposobnosti in okoljske primernosti motorjev z notranjim zgorevanjem. Za hkratno doseganje obeh kriterijev je potrebno stalno elektronsko nadziranje in usklajevanje manjših in večjih naprav, ki sestavljajo pogonski motor. Zelo pomembne so tudi naprave in sistemi, ki omogočajo, da sodobni pogonski motorji dosegajo zelo stroge zahteve okoljskih predpisov. 
Poleg razvoja predpisov so prikazane tudi alternativne pogonske naprave, na primer hibridni elektromotorni pogoni in pogoni z elektromotorji, ter gorivne celice, ki bodo v prihodnosti nadomestile motorje na fosilna goriva. Če so bili alternativni pogoni v prejšnji izdaji opisani bolj posplošeno, zavzemajo resnične izvedbe in oprema zajeten del posodobljene izdaje. 

Dodano je tudi posebno poglavje o varstvu narave in okolja; pri usklajevanju izvirnega besedila s slovensko zakonodajo so sodelovali zunanji izvedenci, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. 

Večji del knjige je sicer posvečen osebnim avtomobilom ter varnosti in udobju pri vožnji. Ker je današnji sodobni avtomobil zamotan sklop različnih, med seboj mehansko in elektronsko povezanih delov in naprav, ni nič čudnega, da v njem za ugodje, pravilno delovanje pogonskega in voznega sklopa ter varnost pri vožnji brez naše vednosti skrbi majhna vojska elektromotorjev in drugih elektronsko upravljanih naprav, ki jih lahko štejemo že v stotinah. 

Pomembna so tudi tovorna vozila, ki so v zadnjih desetih letih doživela viden razvoj. Zato so avtorji knjige tudi na tem področju prikazu novosti posvetili posebno pozornost.

Prof. dr. Ferdinand Trenc

ISBN: 978-961-251-465-5
Dimenzije: 17,00 x 24,00 cm
Št. strani: 846
Tip vezave: Mehka vezava
Vrsta tiska: Barvne strani

Uradni podatki

Stopite v stik

Tehniška založba Slovenije

Srebrni

Cert ID: 0008/00008

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
TZS d.o.o., Ljubljana
Matična številka: 5048745000