aaaaaaaaaaaaaaaPraktični pouk samostojni dz

Praktični pouk samostojni dz

Nazaj

Praktični pouk samostojni dz
Redna cena
11,56 €

Samostojni delovni zvezek za 1. letnik v programu Strojni tehnik

Delovni zvezek Praktični pouk je namenjen dijakom prvega letnika smeri strojni tehnik.

Praktične naloge temeljijo na različnih izdelkih. Povezava vseh v celoto je maketa kozolca, ki je primerna tudi za delo v skupinah. V rubriko Dobro je vedeti dijaki vpisujejo povzetke iz učiteljeve razlage. Ponavljanje je dopolnjevanje ter vstavljanje besedila. Velik del delovnega zvezka je namenjen varnemu ter kakovostnemu delu. Ta del dijaka navaja na dosledno upoštevanje pravil iz varstva pri delu kakor tudi na odgovorno ravnanje z orodjem in materiali. V rubrikah delovna poročila si dijaki zapisujejo pomembne napotke za izdelavo delovnih poročil. Priloženo je tudi nekaj modelov za ocenjevanje izdelkov, na osnovi katerih lahko dijaki sproti vrednotijo svoje delo. Delovni zvezek je sestavljen tako, da dijaka navaja na uporabo tabel, priročnika in druge literature. Praktične naloge so zasnovane tako, da učitelju omogočajo enostavno zamenjavo z novimi idejami, ki mu v določenih okoliščinah bolje ustrezajo.


Avtorja: Marjan Klobučar in Melita Blatnik
Recenzenta: mag. Jože Stropnik in Matej Praprotnik

Obseg: 176 barvnih strani
Format: A4
ISBN: 86-365-0577-1

Dimenzije: 0,00 x 0,00 cm
Vrsta tiska: Barvne strani

Uradni podatki

Stopite v stik

Tehniška založba Slovenije

Srebrni

Cert ID: 0008/00008

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
TZS d.o.o., Ljubljana
Matična številka: 5048745000