Snovanje in konstruiranje 3 - dz

Nazaj

Snovanje in konstruiranje 3 - dz
Redna cena
17,99 €

Delovni zvezek za 3. letnik predmeta Snovanje in konstruiranje v programu Strojni tehnik

Delovni zvezek je bil pripravljen z namenom, da bi učiteljem omogočil hitrejšo izvedbo vaj, dijakom pa skrajšal čas, ki ga zanje potrebujejo. S reševajem nalog se dijaki naučijo izračunavanj osnovnih oziroma preprostih strojnih elementov, določanja funkcij in namena uporabe posameznih elementov, izdelave tehnične dokumentacije za projekte po klasični metodi in izdelave tehnične dokumentacije za enostavne primere s pomočjo računalnika.

V delovnem zvezku so za vsako od predpisanih vaj izdelani rešeni primeri značilnih nalog, prikazan je potek reševanja in navedena literatura, ki je uporabljena pri reševanju. Na koncu vsake vaje so dodane naloge, ki naj jih dijaki rešujejo samostojno.


Avtor: Avgust Kostajnšek
Recenzenta: prof. dr. Ivan Prebil, univ. dipl. inž. in Zdenka Beharič, univ. dipl. inž. str.

Obseg: 208 strani
Format: A4

Dimenzije: 0,00 x 0,00 cm
Vrsta tiska: Barvne strani

Uradni podatki

Stopite v stik

Tehniška založba Slovenije

Srebrni

Cert ID: 0008/00008

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
TZS d.o.o., Ljubljana
Matična številka: 5048745000