aaaaaaaaaaaaaaaŽivilska tehnologija - vaje

Živilska tehnologija - vaje

Nazaj

Živilska tehnologija - vaje
Redna cena
10,59 €

Učbenik za predmet Praktični pouk v 4. letniku programa Živilski tehnik in v 2. letniku programa Živilski tehnik PTI

Učbenik Živiljska tehnologija – vaje; eso in mesni izdelki, ribe, jajca je namenjen dijakom programa Živilski tehnik za uporabo pri predmetu Praktični pouk. Obravnava navodila za odvzem, pripravo vzorcev in kemijske analize mesa in mesnih izdelkov, rib in ribjih konzerv ter jajc in jajčnega prahu. Dijake vodi od naslova in osnove vaje do naloge, pove, kateri pribor in reagenti so za izvedbo določene vaje potrebni, in kakšna je tehnika dela, na koncu vaje pa je prostor za izračun in vpisovanje rezultatov. Učbenik seznanja z aditivi, ki so živilom dodani, opozarja pa tudi na varnost pri delu s kemikalijami.


Avtorice: Nežka Bajt, Simona Škerlavaj-Golec, Irena Štrumbelj-Drusany

Obseg: 104 dvobarne strani
Format: 20 x 28 cm
ISBN 86-365-0560-7

Dimenzije: 0,00 x 0,00 cm
Vrsta tiska: Barvne strani

Uradni podatki

Stopite v stik

Tehniška založba Slovenije

Srebrni

Cert ID: 0008/00008

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
TZS d.o.o., Ljubljana
Matična številka: 5048745000