Številne spremembe in novosti, ki so se v preteklih letih pojavile na področju gradbeništva, so botrovale pripravi nove, posodobljene in dopolnjene izdaje Gradbeniškega priročnika. Osnovni koncept ostaja nespremenjen. Priročnik tako pokriva področje gradbeništva in geodezije, pri čemer, tako kot v preteklih izdajah, prvo poglavje prinaša pregled pomembnejših matematičnih področij. Vsebina in vrstni red drugih poglavij sta glede na razvoj stroke in pripombe ter opo¬zorila uporabnikov nekoliko spremenjena. Prenovljeno in razširjeno je poglavje Stavbarstvo. Področje gradbenih konstrukcij (lesene, betonske in armiranobetonske, jeklene konstrukcije ter temeljenje) je zdaj združeno ter korenito prenovljeno in razširjeno v novo obsežno poglavje Projektiranje gradbenih konstrukcij (Evrokodi).

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti je z letom 2008 uvedel v slovensko inženirsko prakso praktično obvezno uporabo evropskih standardov za projektiranje gradbenih konstrukcij -- evrokodov. V Gradbeniškem priročniku smo poskušali podati osnovna izhodišča projektiranja konstrukcij in najpomembnejše informacije ter metode dimenzioniranja s posameznih področij. Evrokodi sicer predstavljajo izredno obsežno zbirko standardov (58). Priročnik v različnih podpoglavjih obravnava predvsem vsebino ključnih osmih evrokodov. To so standardi s splošnimi pravili in pravili za stavbe za projektiranje betonskih (Evrokod 2), jeklenih (Evrokod 3), sovprežnih (Evrokod 4), lesenih (Evrokod 5) in zidanih konstrukcij (Evrokod 6). Izpuščene so aluminijaste konstrukcije. Osnovo oziroma povezavo tem standardom pa predstavljajo Evrokod 0 (Osnove projektiranja), Evrokod 1 (Vplivi na konstrukcije), Evrokod 7 (Geotehnično projektiranje) in Evrokod 8 (Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij). Ključnim pravilom in metodam projektiranja so v posameznih podpoglavjih dodani tudi računski primeri.Avtorji poglavij:
1. Matematika: mag. Janez Žitnik
2. Statika: Davorin Žitnik
2.9 Uporaba računalnika: mag. Janez Žitnik
3. Geodezija: mag. Andrej Berdajs
4. Stavbarstvo: Davorin Žitnik, dr. Tomaž Slak
5. Gradiva: Tadej Gruden
6.1 Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije: dr. Srečko Vratuša, Davorin Žitnik
6.2 Betonske in armirano betonske konstrukcije: Davorin Žitnik, dr. Srečko Vratuša
6.3 Jeklene konstrukcije: Davorin Žitnik, dr. Srečko Vratuša
6.4 Sovprežne konstrukcije: dr. Leon Hladnik
6.5 Lesene konstrukcije: dr. Srečko Vratuša, Davorin Žitnik
6.6 Zidane konstrukcije: Davorin Žitnik
6.7 Mehanika tal in geotehnično projektiranje: dr. Janko Logar, Davorin Žitnik
6.8 Potresno odporna gradnja: dr. Tomaž Slak
7 Kalkulacije: Branko Smolej
8 Vodne zgradbe: Iztok Slokan, Igor Petek
9 Ceste: Iztok Slokan, Igor Petek
11 Gradbena mehanizacija: Robert Jurček
10 Ravnanje z odpadki: Iztok Slokan, Igor Petek
12 Temeljna načela varnosti in zdravja pri delu: Maja Štembal Capuder
13.1 Zakon o graditvi objektov: mag. Sabina Jereb
13.2 Predpisi s področja graditve objektov: Sašo Galonja 

Leto izida2012
EAN koda9789612512866
ISBN978-961-251-286-6
Št. strani864
VezavaTrda vezava
TiskBarvne strani
Širina14,00 cm
Višina20,40 cm

Stopite v stik

TZS
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
080 17 90
01 479 02 11
info@tzs.si
Delovni čas knjigarne:
pon–pet: 8.00–11.00 in 12.00–15.00 Vikendi in prazniki zaprto

Uradni podatki

TZS d. d., Ljubljana
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
ID za DDV: SI39201457
IBAN: SI56 0700 0000 0641 745 (GB d. d., Kranj)

Sledite nam

Certifikat digitalnosti

Tehniška založba Slovenije

Srebrni

Cert ID: 0008/00008

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
TZS d. d., Ljubljana
Matična številka: 5048745000