Trojezični strojniški slovar

Nazaj

Trojezični strojniški slovar
Redna cena
60,00 €
Popust
10,00 %
Znižana cena
54,00 €

(angleško-nemško-slovenski)

Slovar vsebuje ca. 10500 gesel iz sodobnega strojniškega strokovnega izrazja, ki so zaradi praktičnejše uporabe zbrana v treh knjigah:

angleško-nemško-slovenski,
nemško-angleško-slovenski ter
slovensko-angleško-nemški.

V vsaki knjigi eden od jezikov nastopa kot izhodiščni in so njegova gesla razvrščena po abecedi, gesla – pomenski ustrezniki drugih dveh jezikov pa sledijo izvornemu v vodoravni vrstici, tako da je vedno mogoča neposredna primerjava izrazja v vseh treh jezikih. Slovarju so dodane preglednice osnovnih, dopolnilnih ter izpeljanih enot SI, prav tako v vseh treh jezikih. Posebna odlika slovarja je tudi, da njegova gesla niso zgolj zbrana iz obstoječih domačih in tujih strojniških slovarjev, temveč temeljijo na veljavnih sodobnih mednarodnih tehničnih standardih (navedeni so v prilogi), ki jih je privzela tudi Slovenija.

Verodostojnost in uporabnost slovarja potrjujejo številna imena strokovnjakov z različnih strojniških področij, ki so slovar strokovno pregledali in avtorju pomagali z nasveti.

V okoliščinah sodobnih evropskih povezav, v katere je vstopila Slovenija, sta v strojniški stroki angleščina in nemščina nedvomno vodilna jezika, v katerih se pri nas pojavlja strokovna literatura in v katerih potekajo najrazličnejši poslovni stiki. Zato bo slovar dobrodošel pripomoček ne le dijakom in študentom strojništva, temveč tudi strojnikom praktikom in strokovnim prevajalcem ter poslovnim ljudem.


Avtor: Peter Poženel

Angleško-nemško-slovenski
ISBN 86-365-0573-9
Obseg 8 + 214 strani
Nemško-angleško-slovenski
ISBN 86-365-0574-7
8 + 216 strani
Slovensko-angleško-nemški
ISBN 86-365-0575-5
8 + 222 strani
Format vseh treh knjig: 17 x 24 cm

Dimenzije: 0,00 x 0,00 cm
Vrsta tiska: Barvne strani

Sorodne knjige

Uradni podatki

Stopite v stik

Tehniška založba Slovenije

Srebrni

Cert ID: 0008/00008

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
TZS d.o.o., Ljubljana
Matična številka: 5048745000