Indesign - učb

Nazaj

Indesign - učb
Redna cena
10,85 €

Učbenik za program Medijski tehnik v modulih Tipografija in reprodukcija in Grafični reprodukcijski sistemi

• dijak/dijakinja razlikuje črkovne sloge, uporablja tipografska pravila in osnove stavljenja,
• izvede prelom knjige,
• izdela akcidenčne tiskovine,
• izvede prelom zahtevnejših tiskovin, izdela montažo, poskusni odtis in izvede korekturo.

Adobe InDesign je zelo priljubljen in uveljavljen program, poznan po preprosti uporabi in dobri povezljivosti z drugimi programi iz Adobove družine. V desetih letih, od prve različice InDesign 1.0, je ta že sedma, imenovana InDesign CS4. Adobe InDesign je program, ki je namenjen predvsem digitalni grafični pripravi, vendar najnovejša različica CS4 briše meje med spletnim in običajnim založništvom. Program vsebuje veliko pripomočkov in orodij, ki jih potrebujemo pri stavljenju z upoštevanjem tipografskih zakonitosti in orodij, ki nam olajšajo delo pri pripravi različno zahtevnih tiskovin z upoštevanjem standardov na področju grafične priprave. V program lahko uvažamo različne formate digitalnih datotek, barvno upravljamo z dokumenti, omogoča nam izdelavo dinamičnih dokumentov, dodajanje zvoka, hiperpovezav ter izvoz dokumentov v različne formate, kot sta npr. PDF ali SWF.

Učbenik sestavlja enajst poglavij, ki se med seboj vsebinsko dopolnjujejo in prepletajo, vendar lahko posamezna poglavja ali tematske sklope poglavij predelamo tudi samostojno ali pa jih preskočimo in jih natančneje predelamo naknadno. Na začetku vsakega poglavja so napisani cilji in naslovi tematskih sklopov. Posamezni tematski sklop poglavja je v učbeniku ponazorjen s slikovnim gradivom, opisom uporabe programskih orodij in/ali opisom izvedbe posamezne aktivnosti ter obogaten s primerom iz prakse, ki hkrati podaja tudi opis tipografskih pravil ali standardov na področju grafične priprave.


Avtorica: Iva Molek
Oblikovanje in prelom: Iva Molek

Obseg: 136 barvnih strani
Format: 205 x 270 cm
ISBN 978-961-251-176-0 

Dimenzije: 20,50 x 27,00 cm
Št. strani: 135
Tip vezave: Mehka vezava
Vrsta tiska: Barvne strani

Uradni podatki

Stopite v stik

Tehniška založba Slovenije

Srebrni

Cert ID: 0008/00008

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
TZS d.o.o., Ljubljana
Matična številka: 5048745000