Kozmetologija 2 - učb

Nazaj

Kozmetologija 2 - učb
Redna cena
16,34 €

Učbenik za predmet Kozmetologija v 2. letniku programa Kozmetični tehnik

Učbenik za predmet Kozmetologija je namenjen tako dijakinjam in dijakom kot odraslim udeležencem izobraževanja za pridobitev poklica kozmetični tehnik, vsem, ki se pripravljajo za mojstrski in izpit CIDESCO, ter vsem ljubiteljem, ki želijo spoznati kozmetične izdelke in usvojiti osnovne tehnološke postopke za njihovo izdelavo.

Učbenik je razdeljen v tri tematske sklope. V uvodnem delu sta predstavljena kozmetologija kot veda in njen zgodovinski razvoj od začetkov do današnjih dni. Sledi pregled kozmetičnih izdelkov in podrobnejša predstavitev tistih, ki jih dijakinje in dijaki uporabljajo pri praktičnem pouku. V zadnjem tematskem sklopu so opisani osnovni tehnološki postopki izdelave kozmetičnih izdelkov, njihova stabilnost in disperzije.

Učbenik je skupaj z delovnim zvezkom zaključena celota vsebin, ki jih predpisuje katalog znanj za predmet Kozmetologija.


Avtorica: Irena Svoljšak Mežnaršič

Obseg: 124 barvnih strani
Format: 20 × 28 cm
ISBN: 86-365-0556-9 

Dimenzije: 0,00 x 0,00 cm
Vrsta tiska: Barvne strani

Uradni podatki

Stopite v stik

Tehniška založba Slovenije

Srebrni

Cert ID: 0008/00008

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
TZS d.o.o., Ljubljana
Matična številka: 5048745000