aaaaaaaaaaaaNizke zgradbe-ceste in železnice

Nizke zgradbe-ceste in železnice

Nazaj

Nizke zgradbe-ceste in Železnice
Redna cena
12,45 €

Učbenik za program Gradbeni tehnik za 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja in 2. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja.

 Podaja temeljno znanje s področja projektiranja, gradnje ter vzdrževanja cest in železnic. V uvodnem delu je predstavljen kopenski promet na splošno, nato pa sledijo poglavja s področja cest, od zahtev in pravilnikov do izdelave projekta, do voziščnih konstrukcij in mestnih cest, tako da se snov v naslednjih poglavjih nadgrajuje in dopolnjuje. Pri izračunih zakoličevanja cestne trase so dodani računski primeri s komentarjem in skicami ter prikazanim načinom reševanja. Za utrjevanje znanja je zbranih nekaj računskih vaj, pri nekaterih so navedene tudi rešitve. Železnice so obravnavane bolj informativno, kot primerjava s cestami, nekoliko obširneje je obdelan le zgornji ustroj železniške proge. Na koncu vsakega poglavja so vprašanja za preverjanje znanja. Odgovore na težja vprašanja boste morali najti sami, zato je pri vsakem poglavju navedena tudi literatura. Na začetku poglavij pa so zapisani zanimivi podatki ali opisi izjemnih gradenj z obravnavanega področja.


Avtor: Iztok Slokan

Obseg: 16,5 x 23,5 cm
Format: 184 strani
ISBN 86-365-0547-X 

Dimenzije: 0,00 x 0,00 cm
Vrsta tiska: Barvne strani

Sorodne knjige

Uradni podatki

Stopite v stik

Tehniška založba Slovenije

Srebrni

Cert ID: 0008/00008

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
TZS d.o.o., Ljubljana
Matična številka: 5048745000