aaaaaaaaaaaaaaaOdrezavanje - učb

Odrezavanje - učb

Nazaj

Odrezavanje - učb
Redna cena
10,71 €

Učbenik za modul Obdelava gradiv v programu Strojni tehnik PTI

Učno gradivo »Odrezavanje« je namenjeno dijakom srednjih strokovnih šol in študentom višjih strokovnih šol strojne stroke.

Izbrane so take teme, da povsem ustrezajo prenovljenemu programu v srednješolskem tehniškem izobraževanju, ki je zasnovan modulno. »Odrezavanje« je namenjeno podpori modula 7 (M7) »Obdelava gradiv« ter predmetu Tehnologija na višjih strokovnih šolah za področje obdelav z odrezavanjem in zagotavljanja kakovosti po katalogu znanj za omenjena področja izobraževanja.

Gradivo je sestavljeno iz štirih poglavij z naslovi: Splošno o odrezavanju, Elementi odrezovalnih strojev, Tehnološke meritve ter Postopki obdelav z odrezavanjem in odnašanjem. Pri tem je avtor poskušal prikazati pregled vseh postopkov odrezavanja, ki naj bi jih tehnolog poznal, da lahko uspešno načrtuje. V uvodnem delu so na kratko prikazane teoretične osnove odrezavanja, ki dajejo dijakom določene smernice za delo v praksi.


Avtor: Janez Kosmač
Recenzenta: mag. Brane Tolar, Jože Pucihar

Obseg: 144 strani
Format: 21 x 29,5 cm
ISBN 978-961-251-187-6 

Dimenzije: 0,00 x 0,00 cm
Vrsta tiska: Barvne strani

Uradni podatki

Stopite v stik

Tehniška založba Slovenije

Srebrni

Cert ID: 0008/00008

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
TZS d.o.o., Ljubljana
Matična številka: 5048745000