Tehnologija javnega potniškega prometa - učb

Nazaj

Tehnologija javnega potniškega prometa - učb
Redna cena
14,90 €

Učbenik za modul Logistika potniških tokov v programu Logistični tehnik in Logistični tehnik PTI

Učbenik Tehnologija javnega potniškega prometa je nastal na osnovi poznavanja tematike o potniškem prometu obeh avtorjev. Za navidezno preprostim razumevanjem mobilnosti in za logistiko potniških tokov stoji prometna oziroma logistična znanost, ki s spoznanji prometa in logistike obravnava zakonitosti gibanja potnikov. Tako se obravnava potniški promet skozi vse vidike njegovega načrtovanja, vodenja, izvajanja idr.

Vsebina učbenika ne posega v znanstveno sfero potniških tokov. Namenjena je prenovljenemu izobraževalnemu programu logistični tehnik, ki je preoblikovan program iztekajočega izobraževalnega programa prometni tehnik. V srednješolskih izobraževalnih zavodih se potniški promet obravnava kot posebni modul. Tako je vsebina oblikovana glede na vsebine finega kurikula logistike potniških tokov. Ne glede na namen učbenika sta avtorja želela približati vsebino potniškega prometa širši javnosti, predvsem pa vsem, ki so tako ali drugače povezani z izvajanjem potniškega prometa.


Avtorja: mag. Roman Kranjc, Igor Pipan

Obseg: 144 strani
Format: 21 x 30 cm
ISBN 978-961-251-187-6
 

Dimenzije: 0,00 x 0,00 cm
Vrsta tiska: Barvne strani

Sorodne knjige

Uradni podatki

Stopite v stik

Tehniška založba Slovenije

Srebrni

Cert ID: 0008/00008

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
TZS d.o.o., Ljubljana
Matična številka: 5048745000