Matija Križnar

Nazaj

Matija Križnar se je z okamninami srečal že v osnovnošolskih klopeh, ko je od sošolca prejel nekaj zanimivih primerkov z Nanosa. Okamneli svet ga je pritegnil in veliko ljubezen do tovrstnih ostankov je kot konjiček ohranil vse do danes. Čeprav je končal dodiplomski študij na Biotehniški fakulteti, pa je okamnine oz. okamneli les raziskoval že v svojem diplomskem delu. Podobno temo je nato raziskoval tudi na Oddelku za geologijo, kjer je magistriral iz paleontologije. Od konca leta 2009 je zaposlen kot paleontolog na kustodiatu za geologijo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. 

Že dve desetletji je Matija Križnar aktivni član Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije in Slovenskega geološkega društva, kjer skrbi za ozaveščanje in izobraževanje javnosti o okamninah in mineralih ter za njihovo varovanje. V okviru delovanja društva je pripravil številne razstave in predstavitve okamnin na Slovenskem. Je tudi član uredniških odborov društvenih publikacij in ustanovitelj revije Konkrecija. 

Kot paleontolog Matija Križnar deluje tudi na znanstvenoraziskovalnem področju. Je soavtor nekaterih novih rodov in vrst okamnin, ki so jih odkrili v Sloveniji. Med njegova terenska paleontološka raziskovanja sodijo dela na številnih najdiščih od prepadnih sten pod Triglavom do temnih in blatnih kraških jam, kjer je ohranjenega marsikaj zanimivega. Svoje poznavanje slovenske paleontologije občasno deli tudi s študenti, z zbiralci in drugimi naravoslovci. Je pisec znanstvenih, strokovnih in predvsem poljudnih prispevkov za različne revije in časopise, kjer želi v poljudnem jeziku približati čudoviti svet okamnin širši javnosti. 

Uradni podatki

Stopite v stik

Tehniška založba Slovenije

Srebrni

Cert ID: 0008/00008

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
TZS d.o.o., Ljubljana
Matična številka: 5048745000