Paleontologija na Slovenskem

Nazaj

Paleontologija na Slovenskem

Avtor: Matija Križnar

Redna cena
6,99 €
Popust
10,00 %
Znižana cena
6,29 €

O KNJIGI

Okamnine ali fosili so okno v pradavne svetove, ki jih je narava ustvarila skozi milijone let. Vsaka rastlinska ali živalska okamnina pripoveduje zgodbo od svojega bridkega konca preko fosilizacije pa do odkritja in prikaza v muzeju ali na razstavi. Tudi v Sloveniji ne manjka različnih okamnelih ostankov, ki jih lahko najdemo skoraj na vsakem koraku, za kar pa je včasih potrebno izurjeno oko, pa tudi sreča. 

Okamnine so privlačile že naše prednike, ki so jih s svojo pojavnostjo in barvami spominjali na dele živali in na nadnaravna bitja. Prvi opazovalci in raziskovalci fosilov so bili učenjaki, kot je bil naš vseved (polihistor) Janez Vajkard Valvasor ter kasneje Žiga Zois in njegovi prijatelji. Z razvojem muzejev se je tudi na Kranjskem začelo načrtno zbiranje okamnin in njihovo proučevanje, ki je povezano v enotno vedo - paleontologijo. 

Raziskovanje in zbiranje fosilov je delo paleontologov. Ti pregledujejo najdišča v kamnolomih, gradbenih jamah, globoko v breznih in še kje. A delo ni le terensko, saj proučevanje okamnin poteka tudi v preparatorskih laboratorijih, kjer kamnine pridno luščijo in iz najdenega ʻizkopavajo’ vse od okamnelih hišic polžev do celotnih okostij velikih dinozavrov. Na koncu tako obdelane najdbe seveda fotografirajo, objavijo in predstavijo javnosti na razstavah. Paleontologi se lahko ukvarjajo z ostanki tako v blatu kot tudi v sterilnem okolju, v obeh primerih pa je njihovo delo zelo vznemirljivo. Kot prvi namreč spoznavajo ostanke življenja, ki je lahko staro tudi 500 milijonov let. 

Paleontologijo in fosile na Slovenskem je na kratko le težko predstaviti, kljub temu pa bomo bralcu v pričujoči knjižici skušali približati tudi ta del narave. Sprehodili se bomo skozi različna paleontološka najdišča in spoznali čiščenje (preparacijo) okamnin. Ogledali si bomo tudi zgodovino paleontologije na Slovenskem in na koncu spoznali nekaj najbolj značilnih, zanimivih ter redkih fosilov, najdenih pri nas.

O AVTORJU

Matija Križnar se je z okamninami srečal že v osnovnošolskih klopeh, ko je od sošolca prejel nekaj zanimivih primerkov z Nanosa. Okamneli svet ga je pritegnil in veliko ljubezen do tovrstnih ostankov je kot konjiček ohranil vse do danes. Čeprav je končal dodiplomski študij na Biotehniški fakulteti, pa je okamnine oz. okamneli les raziskoval že v svojem diplomskem delu. Podobno temo je nato raziskoval tudi na Oddelku za geologijo, kjer je magistriral iz paleontologije. Od konca leta 2009 je zaposlen kot paleontolog na kustodiatu za geologijo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. 

Že dve desetletji je Matija Križnar aktivni član Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije in Slovenskega geološkega društva, kjer skrbi za ozaveščanje in izobraževanje javnosti o okamninah in mineralih ter za njihovo varovanje. V okviru delovanja društva je pripravil številne razstave in predstavitve okamnin na Slovenskem. Je tudi član uredniških odborov društvenih publikacij in ustanovitelj revije Konkrecija. 

Kot paleontolog Matija Križnar deluje tudi na znanstvenoraziskovalnem področju. Je soavtor nekaterih novih rodov in vrst okamnin, ki so jih odkrili v Sloveniji. Med njegova terenska paleontološka raziskovanja sodijo dela na številnih najdiščih od prepadnih sten pod Triglavom do temnih in blatnih kraških jam, kjer je ohranjenega marsikaj zanimivega. Svoje poznavanje slovenske paleontologije občasno deli tudi s študenti, z zbiralci in drugimi naravoslovci. Je pisec znanstvenih, strokovnih in predvsem poljudnih prispevkov za različne revije in časopise, kjer želi v poljudnem jeziku približati čudoviti svet okamnin širši javnosti. 

Dimenzije: 16,00 x 23,00 cm
Št. strani: 80
Tip vezave: Trda vezava
Vrsta tiska: Barvne strani

Uradni podatki

Stopite v stik

Tehniška založba Slovenije

Srebrni

Cert ID: 0008/00008

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
TZS d.o.o., Ljubljana
Matična številka: 5048745000