aaaaaaaaaaaaaaaSpurgeonov barvni atlas anatomije domačih žival

Spurgeonov barvni atlas anatomije domačih žival

Nazaj

Spurgeonov barvni atlas anatomije domačih Žival
Redna cena
50,08 €

Osnove

Spurgeonov barvni atlas anatomije domačih živali – osnove preprosto, vendar tehnično natančno prikazuje topografska razmerja pomembnih organov konja, goveda, ovce, koze, prašiča in kokoši. V atlasu je kokoš kot za prehrano pomembna vrsta dodana velikim domačim živalim. Celoten atlas je urejen tako, da se celostranske slike samcev in samic posameznih vrst nahajajo na sosednjih straneh. Večina slik vsebuje podatke o celem telesu. Nekatere slike prikazujejo posamezne dele; nekaj jih prikazuje organe samostojno, ločeno od telesa. Medtem ko so nekateri sistemi (npr. prebavila, spolni organi) predstavljeni pri vsaki živalski vrsti, so drugi sistemi dodani le pri nekaterih vrstah za ponazoritev splošnih anatomskih značilnosti. Strukture, ki so skupne različnim vrstam, so označene večkrat, druge pa le pri eni ali dveh vrstah in ponavadi z namenom, da poudarijo za posamezno vrsto značilno zgradbo. Strokovnjaki so pripravili nekaj celostranskih slik, ki prikazujejo izbrana posebna bolezenska stanja, ki se kažejo v zgradbi in položaju prizadetih organov.


Avtorji: Thomas O. McCracken, Robert A. Kainer, Thomas L. Spurgeon

Obseg: 160 barvnih strani
Format: 30,5 x 23,5 cm
ISBN 978-86-365-0404-8

Dimenzije: 0,00 x 0,00 cm
Vrsta tiska: Barvne strani

Uradni podatki

Stopite v stik

Tehniška založba Slovenije

Srebrni

Cert ID: 0008/00008

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
TZS d.o.o., Ljubljana
Matična številka: 5048745000