Navodila za avtorje

Nazaj

Ta navodila so namenjena vsem, ki želijo v reviji Življenje in tehnika objaviti kak prispevek. Prosim, da jih res natančno preberete in dosledno upoštevate. Priporočljivo je tudi pregledati nekaj novejših izvodov revije ŽIT, saj si je tako najlažje predstavljati zahteve, ki jih vsebujejo ta navodila.

Zaradi maloštevilne kadrovske zasedbe v uredništvu od avtorjev pričakujemo, da imajo oddana besedila zahtevano obliko, da so strokovno neoporečna, jezikovno in slovnično pregledana, brez tipkarskih napak in seveda v elektronski obliki (na zgoščenki ali poslana po e-pošti). Tako pripravljeni prispevki imajo pri objavi prednost pred drugimi in so seveda tudi bolje honorirani.

 

Celotno besedilo naj bo dolgo največ 15.000 znakov (s presledki vred). Prispevek je lahko daljši le v izjemnih primerih, vnaprej dogovorjenih z urednikom. Računalniški urejevalnik besedil Word omogoča štetje črk in presledkov v meniju Orodja → Štetje besed → Znaki (s presledki).Besedilo prispevka, pa naj gre za naslove, mednaslove ali odstavke, naj bo napisano z enakim naborom črk (npr. Arial ali Times), v enaki velikosti (npr. 12), z izključenim deljenjem besed (Orodja →Jezik → Deljenje besed) in z neporavnanim desnim robom (→ Poravnaj levo). Besedilo naj bo napisano z malimi pokončnimi črkami; izjema so glavni naslov in mednaslovi, ki so iz velikih pokončnih črk. Krepkih črk in različnih barv ni treba uporabljati. Podčrtani komentarji oz. opombe so namenjeni uredniku oz. tehničnemu uredniku, z ležečimi črkami pa naj bodo v besedilu izpisana latinska imena, vzdevki, naslovi knjig in revij, imena modelov vozil, letal itd. ter besede, ki jih avtor želi poudariti.

Glavnemu naslovu prispevka, ki naj ne bo daljši od 6 besed oz. 40 znakov, naj sledita ime in priimek avtorja, temu pa podnaslov dolžine največ 300 znakov. Prispevek je (tudi zaradi preglednosti) lahko razdeljen na več delov, ločenih z mednaslovi. Številčenje poglavij ni zaželeno. Izražajte se jasno, razumljivo in ne v predolgih stavkih. Uporabljajte uveljavljene, pravilne tehnične izraze in se izogibajte tujkam, težko razumljivim definicijam in zapletenim formulam.

 

Upoštevajte mednarodno veljavni sistem enot in oznak ter njihovo pravilno pisanje (npr. --273 ˚C, 23.000 V, 13--15 %, 60-vatni, 0,03--0,04 · 10--12, a1 + a2 = √a3 itd.). Posebni znaki (npr. μ, π), so na voljo v meniju Vstavljanje → Simbol.

Če veste, da je bil v reviji ŽIT v preteklosti že objavljen kak prispevek, ki se smiselno nanaša na vaš članek oz. ga dopolnjuje, v oklepaju napišite leto objave, številko revije in stran (npr. ŽIT 2011/4, str. 30).

V primeru, da prispevek vsebuje preglednice, naj bodo te v najbolj navadni Wordovi (ne Excellovi) obliki mreže, brez poudarjenih okvirov, senčenj, barv, rastrov in drugih dodatkov.

Kadar bi radi kak del besedila posebej poudarili oz. jasno ločili od glavnega članka, ga označite s čisto navadnim okvirjem (→ Zunanja obroba), vendar brez senčenj, podtonov ipd.

 

Prispevek naj ima na začetku čim bolj kakovostno fotografijo pokončnega formata (lahko s kratkim komentarjem in seveda navedenim virom). Poleg tega naj besedilo dopolnjuje še 5--10 slik, risb oz. grafov. V posebnih primerih, ko gre npr. za fotoreportažo ipd., se je o največjem številu slikovnih prilog treba dogovoriti z urednikom. Enako velja za izbiro naslovnice.

Slikovno gradivo v elektronski obliki pošljite na zgoščenki ali po elektronski pošti na naslov uredništva (jure.miljevic@tzs.si). Vsaka slika naj bo v svoji, po vrsti oštevilčeni datoteki (format .jpg, .gif, .tif, pa tudi .psd, .cdr, .dwg, .pdf, .eps, .dxf itd.) in v čim višji kakovosti. Slike, uvožene v Wordov dokument, za objavo niso primerne! Če so slikovne priloge z interneta, morajo imeti vsaj 200 KB.

 

V enakem zaporedju kot slike naj bodo označeni tudi kratki in jedrnati podpisi k slikam, ki jih dodajte čisto na koncu prispevka, v besedilu pa v oklepaju med odstavki označite le mesto, kjer naj bo objavljena posamezna slika. Če so vpisi v grafu, shemi ali risbi v tujem jeziku, h komentarju dodajte še ustrezne prevode. Na koncu vsakega komentarja k sliki ali risbi v oklepaju obvezno navedite vir oz. avtorja (glejte VZOREC PRISPEVKA!).Originale (fotografije, diapozitive in z lističi označene originale slik ali risb iz knjig in revij) prinesite v uredništvo oz. pošljite po pošti. Po opravljenem skeniranju vam jih bomo vrnili nepoškodovane.

 

Glavne vire in literaturo, s katero ste si pomagali pri pripravi prispevka, naštejte na koncu v naslednji obliki: avtor, naslov dela, izdajatelj, kraj izdaje, leto izida, strani.

Pomemben del vsakega objavljenega prispevka v reviji ŽIT so spletni naslovi, kjer bralec lahko izve več o temi, ki jo obravnava prispevek. Dodajte jih na koncu besedila in jih po možnosti opremite z nekaj besed dolgim komentarjem.

 

Zaradi boljše razumljivosti teh navodil si v priponki oglejte VZOREC PRISPEVKA, v katerem so na kratko prikazane vse naštete zahteve. Za dodatna pojasnila smo vam na voljo vsak delavnik med 8. in 15. uro na tel. št. 01/4790-219.

Jure Miljević

odgovorni urednik revije Življenje in tehnika

Uradni podatki

Stopite v stik

Tehniška založba Slovenije

Srebrni

Cert ID: 0008/00008

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
TZS d.o.o., Ljubljana
Matična številka: 5048745000