Oglašujte v reviji

  • V letu 2019 bo izšlo 12 številk
  • Predvidena naklada za leto 2019 je 7.000 izvodov
  • Različne možnosti oglaševanja: različni formati, vlaganje, vpenjanje, oglaševanje s člankom...

Tehniška založba Slovenije, d.d.

Lepi pot 61000 Ljubljana

Tel: 080 17 90, 01 479 02 11

Faks: 01 479 02 30

E-pošta: marketing@tzs.si